Home > 커뮤니티 > 사진갤러리

포토갤러리 2015년 상담자원봉사자 오리엔테이션 실시
2015-06-08 18:15:51
성주군 청소년상담복지센터 (sjcenter) <> 조회수 1025
121.150.18.110

                                      

 


                                        

 

 

       2015년 5월 28일 늦은 6시 30분

 상담자원봉사자 선생님들과 함께  오리엔테이션 시간을 가졌습니다